Blogin ja verkkosivujen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi Markkinointi
toukokuu 12, 2020

Verkkosivujen hakukoneoptimointi voi monelle kuulostaa siltä, että siihen vaaditaan laajaa teknistä osaamista tai tai koulutusta.

Todellisuudessa kuka tahansa joka ymmärtää asiakasta ja osaa kirjoittaa tekstiä, voi tehdä hakukoneoptimointia.

Tässä blogissa käyn läpi asiat, joita verkkosivun optimoinnissa tulee ottaa huomioon. Vaikka osa niistä on hieman teknisiä, 80% tuloksista tehdään puhtaasti sisällöllä ja sen tehokkaalla jakelulla.

Avainsanatutkimus

Ennen kuin aloitat luomaan uutta sisältöä tai optimoimaan nykyistä sivua, on sinun tiedettävä mille hakusanoille sisältöä halutaan kohdentaa.

Avainsanatutkimus on oleellinen osa verkkosivujen hakukoneoptimointia ja sen avulla selvitetään mitä hakusanoja asiakkaasi käyttävät etsiessään tietoa ostopolun eri vaiheissa.

Tämä voi kuulostaa vaikealta, mutta oikeiden työkalujen avulla sen tekeminen on oikeastaan aika yksinkertaista.

Tutustuthan ensin blogiini, jossa kerron kuinka avinsanatutkimus tehdään helposti.

Sisällön optimointi

Verkkosivun sisältö on luonnollisesti tärkein näkyvyyteen vaikuttava tekijä, eikä sivuston sisällöstä kannata tinkiä.

Keskiverto sisällön pituus top-10 hakutuloksissa on reilusti yli 2000 sanan, joka kertoo siitä, että Google todellakin suosii pitkiä sisältöjä.

Yksittäinen sivu tulisi aina optimoida yhdelle hakutermille ja sivun ensisijainen tarkoitus tarjota juuri siitä tietoa, jota hakusanan avulla etsitään.

Googen haun tärkein tehtävä on tarjota käyttäjälle se tieto jota hän hakee ja tätä he myös seuraavat useilla eri mittareilla.

Tuloksia saat parhaiten asettamalla samat tavoitteet myös omalle sisällöllesi.

Itse sisältöön littyy monta näkyvyyteen vaikuttavaa tekijää, jotka käymme läpi seuraavaksi.

Sivun metatiedot

Metatiedot eivät sellaisenaan näy itse verkkosivulla, vaan niitä käytetään esimerkiksi silloin kun sivu jaetaan sosiaalisessa mediassa tai muussa ulkopuolisessa palvelussa.

Verkkosivujen hakukoneoptimointi parantaa mm. hakutulosten ulkonäköä
Meta

Sivun meta-tiedoista tärkeimpiä ovat sivun otsikko ja kuvaus (meta description) sillä ne näkyvät Googlen listauksessa. Vaikka nämä tekstit eivät suoraan vaikuta sijoitukseen, ne ohjaavat käyttäjän päätöstä valita sopiva hakutulos.

Google optimoi hakuansa ensisijaisesti palvelemaan käyttäjää, eli ne tulokset jotka saavat eniten klikkauksia nousevat korkeammalle.

Jos kuvaus puuttuu, poimii Google sopivan otteen sivun sisällöstä, joka saattaa esimerkiksi katketa kesken lausetta tai sanaa.

Sekä otsikossa, että kuvauksessa on hyvä mainita haluttu avainsana, sillä se näkyy lihavoituna hakutuloksessa nostaen sen huomioarvoa.

Toinen käyttökokemuksen kannalta olennainen mittari Googelle on se, palaako kävijä takaisin klikkauksen jälkeen ja kuinka nopeasti. Eli toisin sanoen löysikö hän sivultasi hakemansa tiedon.

Tästä pääsemmekin siirtymään tärkeimpään aiheeseen, eli itse sivun sisältöön.

Sivun sisältö

Sivuston sisältö eli teksti on luonnollisesti hakukoneoptimoinnin kannalta tärkein elementti. Sisältöä suunnitellessa on tärkeää miettiä hakusanoja ja niiden tarkoitusta. Pyri tarjoamaan sisällössäsi mahdollisimman kattavasti ja selkeästi se tieto, jota haun avulla pyritään etsimään.

Sisällön tulisin olla laadukasta ja helposti luettavaa, jolloin käyttäjä saa etsimänsä tiedon ja jaksaa lukea sen kokonaan.

Sisältöä suunnitellessa on hyvä myös pitää mielessä mihin haluat käyttäjän ohjata seuraavaksi. Kävijä harvemmin palaa sisältöjesi pariin omin avuin, joten mieti mitä lisäarvoa voisit tarjota lukijalle saadaksesi hänet jättämään sähköpostiosoitteensa.

Avainsanat

Avainsanan jolle sivua optimoidaan, tulisi esiintyä sisällössä tai väiotsikosisa muutaman kerran. Alä kuitenkaan viljele sitä liikaa, sillä Google ei katso tätä hyvällä.

Myös muita tätä hakutermiä tukevia avainsanoja on tärkeä sisällyttää tekstiin, jotta Google ymmärtää paremmin sisältösi kontekstia.

Sisällön optimointia helpottaa, jos verkkosivualustasi sisältää SEO-työkaluja. Esimerkiksi HubSpot pitää sisällään erinomaiset hakukoneoptimoinnin työkalut ja WordPressille on saatavilla lukuisia lisäosia jotka helpottavat sisällön optimointia.

Jos haluat tietää lisää, olen kirjoittanut kattavan vertailun WordPressin ja HubSpotin eroista.

Voit myös hyödyntää erikseen hakukoneoptimointiin tarkoitettuja työkaluja kuten SEMrush. Sen avulla saat helposti listan sanoista joita sisältöön tulisi lisätä ja WordPress laajennuksen avulla näet ne suoraan blogieditorissa.

Sivun polku eli URL

Sivun osoite on tärkeää huomioida, sillä liian pitkät ja vaikeasti ymmärrettävät osoitteet ovat hankalia niin käyttäjälle, kuin hakikoneille.

Hyvin muotoiltu URL tarjoaa sekä ihmisille että hakukoneille helposti mistä kohdesivussa on kyse. Lyhyt ja selkeä URL on helppo jakaa esimerkiksi sähköpostissa, chatissa tai sosiaalisessa mediassa.

Sivun polku on myös yksi lukuisista näkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä, jota hakukoneet käyttävät määritettäessä tietyn sivun osuvuutta haussa.

Sivun URL näkyy myös esimerkiksi Googlen listauksessa ja avainsanan sisällyttäminen on tästä syystä myös hyvä ajatus.

Kuvat ja videot ja muotoilu

Kuvat ja videot ja selkeä tekstin formatointi tekevät sivun sisällöstä monimuotoisempaa ja helpompaa ymmärtää. Tämä parantaa käyttökokemusta ja on siksi myös Googlen mieleen.

Valtaosa ihmisistä vain silmäilee sisällön läpi ja poimii joukosta ne kohdat, jotka ovat heille relevantteja. Siksi sisällön muotoilu helposti luettavaan muotoon on ensiarvoisen tärkeää.

Tässä muutamia esimerkkejä elementeistä joita kannattaa käyttää:

  • Väliotsikkojen käyttö
  • Lyhyet ja selkeät kappaleet
  • Lainaukset
  • Bullet listat
  • Havainnekuvat
  • Videot

Kuvien optimointi

Kuvien optimoinnissa kannattaa kiinnittää huomiota kuvan tiedostokokoon, sillä liian raskaat kuvatiedostot lisäävät sivusi latausaikaa. WordPressiin on mahdollista asentaa myös lisäosia, jotka pakkaavat kuvasi automaattisesti kun lataat ne kirjastoon.

Toinen optimointiin liittyvä seikka on kuvien nimeäminen ja alt-teksti. Oiken optimoituna kuvasi saattavat helposti löytää tiensä myös Googlen kuvahakuun, joka puolestaan tuo liikennettä sivullesi. On järkevää lisätä avainsanoja kuvan tiedostonimeen ja alt-tekstiin, mikäli ne vain liittyvät kuvaan jollain tapaa.

Väliotsikot

Rytmitä sisältösi jakamalla se selkeisiin otsikoituihin osioihin. Käytä näissä asianmukaisia heading tageja H2, H3, H4, jne. ja lisää otsikoihin mahdollisuuksien mukaan myös optimoitava hakusana tai muita aiheeseen liittyviä hakutermejä.

Sisäiset ja ulkoiset linkit

Voit linkittää muuta aiheeseen liittyvää sisältöä omalta sivustoltasi, tai muista luotettavista tietolähteistä. Nämä auttavat Googlea ymmärtämään kuinka sivut liittyvät toisiinsa ja mitä aiheita niissä käsitellään.

Kommentit

Jos blogisi saa paljon kommentteja, ovat nämä käytännössä uutta päivittyvää sisältöä. Tämä kertoo Googlelle että sivusi elää ja on aktiivinen.

Kommentikentät vetävät kuitenkin puoleensa spämmääjiä, jotka yrittävät saada niiden kautta linkkejä omille sivustoilleen. Pidä kommentit aina hyväksynnän takana ja julkaise vain aidot kommentit. Kyseenalaiset ja huonolaatuiset linkit kommenteissasi voivat pilata sivustosi maineen.

Tekniset tekijät

Hakukoneoptimoinnin yksi osa-alue on sivuston tekninen laatu johon vaikuttaa mm. sivuston nopeus ja HTML-koodin oikeaoppinen muotoilu.

Sivustosi teknisen auditoinnin voit suorittaa helposti SEMrush Site Audit työkalulla.

Google saattaa myös näyttää hakutuloksissa erilaisia sisältönostoja tai lisä-informaatiota hakutuloksen yhteydessä.

Snippetit Googlen hakutuloksissa nostavat sisältösi huomioarvoa

Näitä snppeteiksi kutsuttuja tietoja ovat esimerkiksi suoraan hakutuloksista poimtut vastauskortit, yrityskortit, karttalistaukset, reseptikarusellit, tuotekortit tai hakutulosten joukossa näkyvät tähtiarvostelut ja tuotteiden hinnat.

Nämä Googlen snippetit toimivat vain, jos sivullasi oleva sisältö on formatoitu oikeaoppisesti. Lisää voit lukea tästä artikkelista.

Ulkoiset tekijät

Pelkkä sivuston ja sisällön optimointi ei riitä, vaan Google tarvitsee myös ulkoisia signaaleja. Usein aivan uuden sivuston saaminen Googlen hakutuloksiin onkin haasteellista.

Sivuston maine

Sivuston maineeseen vaikuttaa mm. orgaanisen liikenteen määrä ja laatu, sivuston rakenne, ikä, linkit sosiaalisessa mediassa. Tärkein yksittäinen tekijä on kuitenkin ulkoisten linkkien määrä ja laatu.

Ulkoisia linkkejä kannattaa seurata ja niiden hakkimiseen panostaa. SEMrush tarjoaa tähän omat työkalunsa, jotka ovat vailla vertaa.

Viittaavat sivut

Yksittäisen sivun näkyvyyteen vaikuttaa myös olennaisesti se, kuinka moni muu sivu ohjaa siihen. Nämä linkit voivat olla oman sivustosi sisäisiä linkityksiä, jotka auttavat Googlea ymmärtämään paremmin koko sivustosi rakennetta ja kuinka ne liittyvät toisiinsa.

Tätä vielä tärkeämpi rooli on ulkoisilla linkeillä, eli kuinka moni eri sivusto linkittää sivullesi. Hyvämaineisten sivujen linkit ovat arvokkaita, kun taas huonomaineisen sivun linkki voi olla jopa haitaksi.

Sosiaalien media

Sivuston linkkien jaot ja leviäminen sosiaalisessa mediassa on myös yksi tärkeä signaali Googlelle sisällön laadusta. Blogiartikkeleita ja muita verkkosivun sisältöjä kannattaa jakaa eri kanavissa ja tehostaa maksetulla mainonnalla.

Aikaisemmin mainitut meta-sisällöt on hyvä olla kunnossa, sillä nämä määrittävät sen miltä jaettu linkki näkyy sosiaalisessa mediassa. Jos käytät esimerkiksi WordPressiä hyvä SEO-lisäosa kuten RankMath näyttää sinulle esikatselun esimerkiksi Facebook tai Twitter jaosta suoraan editorissa.

Yhteenveto

Verkkosivun hakukoneoptimointi on prosessi jonka kuka tahansa voi oppia. Työn helpottamiseksi on olemassa hyviä työkaluja jotka tekevät suuriman osan vaativasta, teknisestä työstä puolestasi.

Toivottavasti sait tästä artikkelista hyviä ja konkreettisia vinkkejä oman verkkosivustosi hakukoneoptimointiin ja uusien sisältöjen luomiseen.

Jos sinulle heräsi kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni kommenteissa.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ville Teikko

Ville Teikko on kansainvälisesti palkittu suunnittelija ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija yli 20 vuoden kokemuksella. Työkseen hän johtaa digitaalista markkinointia Harva Marketingilla.

Kiitos ajastasi

Jaa artikkeli somessa!